2015

Nyt fra bestyrelsen

Referat generalforsamlingen den 3. december 2015     

 

Generalforsamlingen indledtes med et spændende oplæg af miljømedarbejder Niels Sørensen fra Rebild Kommune,som orienterede om restauringsprojektet  ved Restrup Mølle.Et fantaskisk projekt der på sigt vil give mange flere havørreder i Sønderup å.Formanden opfordere medlemmerne til at tage ud og se projektet, men husk at aftale med lodsejerne om at gå på stykket.

1. Valg af diregent

    Hans Ole Pedersen blev valgt

2. Formandens beretning

   Formanden takkede for det store fremmøde.Generalforsamlingen var den 81.gang vi afholdt generalforsamlingen.Herefter gemmengik formanden årets gang ved åen,som traditionen byder. Formanden fortalte om udsætning af fisk,bland andet smolt i marts måned .  Vi sætter ca 10.000 stk yngel ud .Der har været fisk i hele åen.Der blive nu fanget blanke fisk lang oppe i å systemet.

Elfiskeriet var den 28 November. 14 mand var mødt ved Højris.De gamle gydepladser ved Højris, var skyllet helt rene for sand og derfor gav det mange fisk ved elfiskeriet. Der blev set rigtig mange fisk,meget yngel halvårs fisk 30 cm bækørreder.Der blev indfanget 34 hunner og 16 hanner. Der blev set rigtig mange blank fisk,måske på pga af den høje vandstand.Der blev også med stor sansynlighed fanget en laks.Der blev ikke set steelheds eller mindre regnbueørreder.En del fisk havde bidemærker efter sæl.Herefter kom formanden ind på grøden og grødeskærings betydning for fisk i åen.Miljøministeren har udsendt tre informative breve til kommunerne om at de har ansvar for at holde åerne rene,sålede den øge mængde regn kan skylles ud.Eva Kær Hansen taler om forhadte vandløb,som skal tages ud af vandmiljøplanerne.Det kan i sidste ende føre til et ringere fiskeri for os som lystfiskere.Heldigvis er Sønderup Å som bekendt fredet,men en del af tilløbene ikke.Herefter en lidt om bæveren som har etabeleret sig i åen.

Vi har haft lidt udfordringer i forbindelse med vores fiskevand.Vores aftale med Vegger borgerforening,da Donslund som lodsejere ikke ønsker og leje ud til vores forening.Der foregår forhandlinger med Donslund, men der er intet nyt,et andet stykke vi også har mistet,men  der er også nye forhandlinger om,at få fiskevand tilbage.Der forsøges om vi kan få fiskevand længere oppe i å systemet. Bland andet Kelddals Mølle,Sønderlund og Koppes Mølle.

Fiskerikontrollen har været tildkaldt et par gange pga,af spærring.Vi kan ringe døgnet rundt til kontrollen ved Gunner Hansen på nummer 72185740,hvis vi opdager noget ulovligt om garn ved mundingen eller de andre fredningsbælter.

Vi kommer ikke med i de nye fiskeplaner og kan derfor forsat elfiske.

Å en er stadig plaget af skarver og mink ,og odderen gør selvfølgelig også et indhug på vores bestand.

Formanden nævnte en artikel af Finn Sivebæk,hvor han fortæller at 90% af den yngel vi produceres forgår i de små bække under to meter.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Udfordringer omkring Halkær Å/Sønderup Å

a) Beretning omkring arbejdage ved Sønderup Å v/Hans Knud   Thomassen.

Hans Knud fortalte om de 5 arbejdsdage, der blev afholdt i foreningen.Der blev sat nye låger op og reparet en del hegn ved åen.Hvis nogle medlemmer har en buskrydder,er man meget velkommen til at være med i arbejdsgruppen. Kontakt Hans Knud hvis man ønsker at være med.Beretningen blev godkendt.

4. Foreningens regnskab

Foreningens regnskab er sundt og godt.Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

a) Fastsættelse af kontigent.Kontigent uændret.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a) På valg Karen Rovsing og Rolf Ulrich. Blev genvalgt

b) Valg af suppleanter  Klaus Anker Hansen og Ole Lundis. genvalg til begge.

6. Valg af revisorer

a) På valg Henning Wieben og Hans Ole Pedersen. Genvalg til begge.

7. Forslag fra medlemmerne

Der var indkommet et forslag fra,Jørgen Stefansen om at protestere mogd regeringens forslag om at svække beskyttelsen af de små vandløb.

Forslaget blev vedtaget.Jørgen udfærdiger en skriftlig protest,som godkendes af bestyrelsen.

8. Uddeling af præmie for de tre største havørreder.

Første præmien blev vundet af Jens Sørensen med en havørred på 83cm og 6,8 kg.Jens Sørensen tog også med en fisk på 77 cm og 5,1 kg.Tredje pladsen blev vundet af Hans Knud Thomassen med en havørred på 65 cm 0g 3 kg.Se foto på foreningens hjemmeside.

9. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Referent Frank Storgaard.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.05 | 18:48

Som nyt medlem ser jeg frem til at fiske i den skønne å. Jeg vil lige høre, om der er en bro/spang på strækningen mellem Skivum Krat og Højris Mølle/
Dambrug?

...
23.05 | 14:10

Hvad er grunden til at i kalder stykket for "Mosbækken", det er jo Sønderup Å som er markeret med rød streg.
Stækningen er ca. 4 Km lang.
Mosbækken er sideløb.

...
07.07 | 11:23
Vandplejeudvalget har modtaget 3
11.04 | 13:16
Nye Medlemmer har modtaget 14
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE