Vandplejeudvalget

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 08-01-2022
Hej Fiskekammerater.
Vandplejeudvalget/Formanden har afhold møde med de 3 kommuner samt Finn Sivebæk DTU i forbindelse med nye tiltag i Sønderup Å.
Til orientering: Aalborg Kommune
planlagt 3 grus udlægninger i 2022 nedstrøms Vegger bro til sammenløbet: VHK. vil lave et sandfang opstrøms Mosbækken snarest:
Vandplejeudvalget arbejder ligeledes med DTU v/FS. på at får en godkendelse på en prøvestrækning nedstrøms Højris til Vegger bro med nedsættelse af grødepinde som skulle give lidt flere skjulesteder for fiskene. Forsøget stammer fra Vejle Å som har haft stor suces med samme.
På Vandplejeudvalgets vegne:
Hans Ole Pedersen

Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 10-06-2021
Hej Fiskekammerater.
I forbindelse med der har været registreret sejlads/paddel surfere på Sønderup Å kan vi fra Vandplejeudvalget melde ud at ifølge:
Sejlregulativer for amtsvandløb (nr.101,113,134) teknik og miljø -naturkontoret- d.15/09 2006,
Det er IKKE tilladt at sejle/paddel/surfe på strækningen 295m oven for tilløb af Mosbækken
(gl. Viborgvej) (st.23.290 m) til udløb i Halkær Åen (st. 0).
På Vandplejeudvalgets vegne: Hans Ole Pedersen.
E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 10-05-2021
Hej Fiskekammerater.
Hermed orientering om div. tiltag. Sønderup Å.
Rebild Kommune giver hermed tilladelse til restaurering i Sønderup Å ved dambruget Rebstrup Fiskeri.
I samme forbindelse ophæves dambrugets opstemningsret og flodemål.
Tidsplanen for projektet forventet udført i forsommeren 2022, og i løbet af sommerhalvåret 2021 forventes det at dambruget indretter så det er klar til at overgå til at indtage vand fra Sønderup Å via indpumpning.
Følg venligst projektet via linket
https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/tilladelse-til-restaurering-samt-ophaevelse-af-opstemningsret-og

Hermed orientering om div. tiltag. Halkær Å.
Helhedsplan for Halkær ådal.
Følg venligst linket.
https://vesthimmerland.dk/Media/8/F/H%C3%B8ring%20Helhedsprojekt%20Halk%C3%A6r%20%C3%85dal.pdf

Vandplejeudvalget: Hans O. Pedersen
E-mail:
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE