Vandplejeudvalget

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 10-06-2021
Hej Fiskekammerater.
I forbindelse med der har været registreret sejlads/paddel surfere på Sønderup Å kan vi fra Vandplejeudvalget melde ud at ifølge:
Sejlregulativer for amtsvandløb (nr.101,113,134) teknik og miljø -naturkontoret- d.15/09 2006,
Det er IKKE tilladt at sejle/paddel/surfe på strækningen 295m oven for tilløb af Mosbækken
(gl. Viborgvej) (st.23.290 m) til udløb i Halkær Åen (st. 0).
På Vandplejeudvalgets vegne: Hans Ole Pedersen.
E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 10-05-2021
Hej Fiskekammerater.
Hermed orientering om div. tiltag. Sønderup Å.
Rebild Kommune giver hermed tilladelse til restaurering i Sønderup Å ved dambruget Rebstrup Fiskeri.
I samme forbindelse ophæves dambrugets opstemningsret og flodemål.
Tidsplanen for projektet forventet udført i forsommeren 2022, og i løbet af sommerhalvåret 2021 forventes det at dambruget indretter så det er klar til at overgå til at indtage vand fra Sønderup Å via indpumpning.
Følg venligst projektet via linket
https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/tilladelse-til-restaurering-samt-ophaevelse-af-opstemningsret-og

Hermed orientering om div. tiltag. Halkær Å.
Helhedsplan for Halkær ådal.
Følg venligst linket.
https://vesthimmerland.dk/Media/8/F/H%C3%B8ring%20Helhedsprojekt%20Halk%C3%A6r%20%C3%85dal.pdf

Vandplejeudvalget: Hans O. Pedersen
E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 09-10-2020
Vandplejeudvalget var med Vest Himmerlands kommune med ved udlægning af gydegrus ved Mosbækken.
Det var en spændende oplevelse, Ålestrup Naturefterskole, lystfisker linien hjalp til med selve udlægningen af grydegrus.
Vi håber selvfølgelig det fremadrettet kan få lidt indflydelse på fiskebestanden.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 19-07-2020
Hej Alle
Når I sætter fangster ind, skriv venligst område de er fanget i.
eks.vis.
Mosegården/Højris/skivum krat/kalkværks broen/betonbroen/Halkær-Vindmotoren/Fjordstykket.
vh. HOP.
Knæk -Bræk
Skrevet af Hans-Knud, d. 04-07-2020
Vi har arbejdet på, at lave planer for anlæggelse af nye gydebanker i Sønderup Å og Halkær Å. Een ved betonbroen, og 10 banker omkring Aars.
Der er indsendt ansøgninger til Vesthimmerlands og Aalborg kommuner.
Vi håber, at få dem godkendt snart, så vi kan komme i gang med arbejdet, gerne inden vinteren.
Det vil være rigtig godt, at få dem lavet, da vi heller ikke i år, har mulighed for at udsætte yngel, og det vil kunne give et stort tilskud af havørredyngel til hele åsystemet. Knæk og bræk Vandplejeudvalget. NB: Når tiden kommer, bliver der brug for nogle medlemmer, der kan bruge en skovl og en trillebør.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 28-06-2020
Lørdag d. 27/6 2020.(kl.9-14,30)
Der var arbejdsdag ved åen, hvor der blev klippet-opsat/repareret spanger, fjernet hegn i åen m.m.
Arbejdet blev fortrinsvis udført ved Højris, og i Skivum krat-samt kalkværks broen.
Det var en hyggelig, men varm dag, hvor Karen stod for den kulinariske del af opgaven.
Alle gjorde en stor og flot indsats.
Vi var 6 der deltog.
Hans Knud-Peter-Søren-Aage-Karen-Hans Ole.
Skrevet af Hans-Knud, d. 10-06-2019
Lørdag den 25.maj var vi på arbejde ved åen. Vi klippede bredder fra Højris og ned ved Skivum Krat. Vi ryddede også en sti nede ved fjordstykket fra parkeringspladsen ned til åen. Nu håber vi , at der vil blive slæbt rigtig mange fisk hjem, så stierne kan blive godt tiltrampede. Knæk og bræk. Hans Ole, Karen, Torben, Søren og Hans-Knud
Skrevet af Hans-Knud, d. 12-10-2018
Aalborg Kommunes vandløbsafdeling fortjener ros.
Det er efterhånden lykkedes dem at få Halkæråen til at ligge i slyngninger indenfor det eksisterende åleje Ved at sejle i siksak med grødebåden. Åen er også blevet både dybere og smallere. Og de lader værdifuld grøde stå.
Skrevet af Hans-Knud, d. 23-09-2018
RETTELSE:
Det er fredag den 14.september der er artikel i Nordjyske!!!!!
Skrevet af Hans-Knud, d. 21-09-2018
Du kan se en stor artikel om vores bestandsundersøgelse i Nordjyske Tidende
fra i lørdags den 15. september.
Skrevet af Hans-Knud, d. 21-09-2018
Så er bestandsundersøgelsen overstået.
Tak til DTU AQUA og til dem fra foreningen der har båret og vadet. Nu bliver resultatet sammenfattet og rapporten kommer til foråret. Så ved vi, om vi skal forsætte med udsætning af yngel.
Det har været meget spændende at være med, og komme rundt og se, hvad der gemte sig i de mange små tilløb til Halkær og Sønderup åer.
I nogle bække var der en stor tæthed af yngel- (123 på 32 m). Det var der hvor bunden bestod af grus. Men andre steder var bunden sandet og næsten ingen fisk.
Det fortæller, hvor vigtigt det er, at vi arbejder med at udlægge gydegrus i de kommende år, så vi får en god naturlig bestand af havørreder.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 18-09-2018
Hej Fiskekammerater.
Hermed lige en orientering fra vandplejeudvalget:
Vedr. de mange skarver der trækker op i vores Å kan det oplyses at der er igangsat div. tiltag.
Der er indsendt ansøgning om tilladelse til en regulering da div. observationer har en mængde som skader vores Smolt samt opgangsfisk.
Vi håber dette kun er en formssag, hvorefter der hurtig vil blive iværksat nedskydning af det antal skarver som tilladelsen giver os.
Der vil fra bestyrelsen blive udvalgt de personer med jagttegn som vil foretage reguleringen.

Vedr. sælbestanden har der været meget snak via div. medierne og der har været afholdt møder med ministeriet / Limfjords rådet om problemet som er tiltagende stort i det nordjyske. Udkommet af dette har efterfølgende givet Karup Å tilladelse til at regulere 7 sæler, og der er stadig en undersøgelse i gang.
Indlægget fra vandplejeudvalget d. 5/9 2018 blev alle opfordret til hvis man så sæler var det ekstrem vigtigt at indrapportere dette. Det er mængden af rapporter der betyder noget for en evnt. regulering, samt den undersøgelse der er i gang fra Limfjordsområdet.
Hvis man ser sælen i åen rapportere venligst dette via linket.
https://limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/

På vegne af Vandplejeudvalget.
Vh. Hans Ole Pedersen
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE