Vandplejeudvalget

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 26-08-2022
Hej Alle
1.
Der er nu givet tilladelse til nedsættelse af grødepinde nedstrøms Højris. Vi forventer at arbejdet bliver gjort her i efteråret.
Vandplejeudvalget.

2.
VHK./v Henrik Gorm Hansen har nu fået ansøgning i forbindelse med oprettelse af et sandfang opstrøms i Mosbækken.
HGH vil udfærdige div. papirer og forventer snarest at gå i gang med arbejdet.
På Vandplejeudvalgets vegne.
Hans Ole Pedersen
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 29-06-2022
Hej Fiskeklammerater, hermed info.
Jeg har talt med David fra Aalborg Kommune i forbindelse med de 3 grus udlægninger nedstrøms Vegger Bro. Da vi nærmer os ferie perioden er der aftalt at vi stikker hovederne sammen sidst i august, og får udfærdiget div papirer.
Til videre info:
Jeg har ligeledes rykket Vest Himmerland v/ Henrik G.H. for det lovede sandfang opstrøms Mosbækken. Grundet stort arbejdes pres har HGH. ikke fået udarbejdet en tilladelse endnu, men er indstillet på arbejdet skal udføres. HGH. har meddelt han snarest vil få udarbejde tilladelse og samt udført arbejdet.
På Vandplejeudvalgets vegne.
Knæk & Bræk.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 21-06-2022
Hej
En rettelse vedr. sidste indlæg vedr. Grødepinde. Klagefristen er 4 uger.
Beklager fejlen.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 12-06-2022
Hej Fiskekammerater
Til videre orientering har Rebild kommune nu godkendt projektet med nedsættelse af grødepinde, og udsendt afgørelsen til div. involverede som efterfølgende skal godkende projektet. Den endelige afgørelse har en klagefrist på 14 dage. Der afventer herefter den endelige godkendelse fra samtlige instanser før arbejdet kan afvikles.

E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 08-01-2022
Hej Fiskekammerater.
Vandplejeudvalget/Formanden har afhold møde med de 3 kommuner samt Finn Sivebæk DTU i forbindelse med nye tiltag i Sønderup Å.
Til orientering: Aalborg Kommune
planlagt 3 grus udlægninger i 2022 nedstrøms Vegger bro til sammenløbet: VHK. vil lave et sandfang opstrøms Mosbækken snarest:
Vandplejeudvalget arbejder ligeledes med DTU v/FS. på at får en godkendelse på en prøvestrækning nedstrøms Højris til Vegger bro med nedsættelse af grødepinde som skulle give lidt flere skjulesteder for fiskene. Forsøget stammer fra Vejle Å som har haft stor suces med samme.
På Vandplejeudvalgets vegne:
Hans Ole Pedersen

Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 10-06-2021
Hej Fiskekammerater.
I forbindelse med der har været registreret sejlads/paddel surfere på Sønderup Å kan vi fra Vandplejeudvalget melde ud at ifølge:
Sejlregulativer for amtsvandløb (nr.101,113,134) teknik og miljø -naturkontoret- d.15/09 2006,
Det er IKKE tilladt at sejle/paddel/surfe på strækningen 295m oven for tilløb af Mosbækken
(gl. Viborgvej) (st.23.290 m) til udløb i Halkær Åen (st. 0).
På Vandplejeudvalgets vegne: Hans Ole Pedersen.
E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 10-05-2021
Hej Fiskekammerater.
Hermed orientering om div. tiltag. Sønderup Å.
Rebild Kommune giver hermed tilladelse til restaurering i Sønderup Å ved dambruget Rebstrup Fiskeri.
I samme forbindelse ophæves dambrugets opstemningsret og flodemål.
Tidsplanen for projektet forventet udført i forsommeren 2022, og i løbet af sommerhalvåret 2021 forventes det at dambruget indretter så det er klar til at overgå til at indtage vand fra Sønderup Å via indpumpning.
Følg venligst projektet via linket
https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/tilladelse-til-restaurering-samt-ophaevelse-af-opstemningsret-og

Hermed orientering om div. tiltag. Halkær Å.
Helhedsplan for Halkær ådal.
Følg venligst linket.
https://vesthimmerland.dk/Media/8/F/H%C3%B8ring%20Helhedsprojekt%20Halk%C3%A6r%20%C3%85dal.pdf

Vandplejeudvalget: Hans O. Pedersen
E-mail:

Nyeste kommentarer

18.09 | 19:11

Hej

Jeg er blevet forslået af Hans Knud at søge optagelse i Jeres forening
Jeg er Fluefisker og har stor interesse i Vandløbspleje
Jeg bor på Halkær Mølle

...
23.01 | 21:01
Sider har modtaget 55
16.12 | 21:48
Medlemsinfo har modtaget 15
24.09 | 21:40
Sønderup Å har modtaget 23
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE