Forum

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Jesper Arp-Hansen, d. 09-09-2018
Hej Jan,

Det er helt fint med holdninger, men i min optik bør viden gå frem for holdning.
I det netop udkomne nummer af Sportsfiskeren er der et interview med landets førende ekspert inden for viden om skarven, - Niels Jepsen, som er seniorforsker hos DTU.

Niels kan bl.a. citeres for, at studier gennem de sidste 15 år entydigt viser, at skarvernes prædation er en vigtig, negativ faktor for mange fiskebestande i åer, søer og på kysten. Hans vurdering er, at der simpelthen er for mange rovdyr og for få fisk.
I din meget romantiske fremstilling, som jo på alle måder er sympatisk, mangler der en meget vigtig pointe; dyrene jager og vi jager, men alle jager fiskene. Til gengæld er der ingen, der jager dem, som jager fiskene (udover mennesket), - altså skarv, hejre odder, marsvin og sæler er fredede og derfor bliver bestandene samlet for store i forhold til fødegrundlaget. Det er veldokumenteret, hvilket der også kan læses nærmere om i artiklen.
Ifølge Niels Jepsen bør bestanden af skarver nedbringes til et mere bæredygtigt niveau og holdes væk fra vandløbene.
Det er i øvrigt ikke korrekt, at bestanden af skarver er halveret. Den toppede omkring 2001 med godt 40.000 par og er i dag på godt 30.000 par, som du selv skriver. Det kan jeg ikke få til at være en halvering. Kilde: http://dce2.au.dk/pub/TR87.pdf
Selvfølgelig er det fint med naturligt hjemmehørende dyr i naturen, som tager deres del af fiskene, men skarven jager ikke naturligt i vandløbene. Den jager der kun, fordi der er for mange af dem (og andre fredede rovdyr) på dens normale jagtområder. Det er ret åbenlyst en uholdbar situation. Hvor mange skarver, der jager langs åen (og ditto sæler) ved vi jo i øvrigt ikke. At der er observeret en betyder ikke, at der så kun er en enkelt.

Vi kan så "nyde" nedgangen i fiskebestanden til den er helt i knæ og det tager mange år at få den på fode igen, eller vi kan reagere inden, vi uværgerligt kommer der til. Jeg foretrækker personligt det sidste. Med i ligningen skal jo også tages, at havørredbestanden i Sønderup å jo ikke er selvreproducerende og at et væsentligt fald i bestanden nok betyder færre betalende medlemmer og dermed færre indtægter til foreningen. Sådan går det i hvert fald andre steder.
Jeg kan kun opfordre til at læse artiklen i Sportsfiskeren, for så vil det stå klart for én, at det allerede ER problematisk med skarven.
E-mail:
Skrevet af Jan Vinther Sørensen, d. 07-09-2018
Jeg har en lidt anden holdning til skarven.
Bevares, jeg véd godt, at den spiser fisk, og at en mindre invasion af skarv kan gå ud over en årgang smolt og bækørreder. Men vi skal ikke være så nervøse, hvis det er enkelte fugle på jagt.
Fiskene er jo ikke vores alene. Odderen spiser fisk, hejren tager en del yngel, ligesom måger kan gøre indhug i bestanden osv. De vilde dyr og fugle er jo OGSÅ en del af naturen, og normalt kan vi jo også glæde os over dem, og oplevelserne vi får, når vi går derude.
Skarven er ret beset temmelig spændende. Det er en af de ældste og mest primitive fuglearter, med visse præg fra tiden, hvor dinosaurerne gik i luften.
De sidste 10-12 år er den samlede bestand herhjemme faldet til godt og vel det halve af, hvad den maksimalt har været - dvs. omkring 30.000 ynglepar. Stadig mange, men personligt mener jeg det er til at leve med. Da Danmark er skarvens ideelle opholdssted, og huser over halvdelen af den Europæiske bestand, mener jeg, at vi har en særlig forpligtelse til at værne lidt om den. Den ER spændende at studere, og afviger på flere punkter fra andre fugle.
Bliver antallet af jagende fugle større end en håndfuld dagligt, kan man jo tage diskussionen op igen.
Jeg er jo medlem af flere foreninger. Og i Nordjyske (Lindenborg Å) har vi en reguleringstilladelse, og der bortskydes af og til nogle få fugle. Det er som regel nok til, at de lærer at holde sig væk. Af og til behøver man blot at afskyde et par haglpatroner, så forsvinder fuglene, og efter nogle dages gentagelse holder de sig væk.
Jeg ved ikke, om dette indlæg er upopulært, men vi må som brugere af naturen lære at dele med naturens egne indbyggere.
Nu vil nogen så nok spørge mig, om jeg har samme holdning til sæler i åen. Det har jeg til dels. Vi kan selvfølgelig ikke have flere svømmende rundt langt oppe i åen og omkring gydeområder. Men en enkelt eller to, der besøger åen en gang imellem ser jeg ikke som andet end en oplevelse. Jeg erkender dog, at de kan udvikle sig til et problem, og at de egentlig burde holde sig til saltvand.
Men tilbage til skarven - lad os "vende skråen", tage en dyb indånding, og så se, OM det udvikler sig problematisk.
E-mail:
Skrevet af Jesper Arp-Hansen, d. 06-09-2018
Hej Jens,

Jeg har set skarv både i år og sidste år. Den er imponerende hurtigt, når den svømmer under vand i åen. Der er ingen tvivl om, at fisk ikke har en chance. Ifølge Miljøstyrelsen spiser en skarv 400-500 gr. fisk om dagen, - og især fisk under 30 cm. Det bliver hurtigt til uhyggeligt mange havørredsmolt og små bækørreder.

Jeg synes helt klart, det ville være rigtig godt for ørredbestanden, hvis vi kunne gå videre med det. Måske der er en jæger blandt medlemmerne?
Måske et oplagt punkt til det årlige møde i foreningen?
I Vestjyllands åer har de skræmmende erfaringer med, hvad det kan betyde for fiskebestanden.
I øvrigt måske endnu en grund til at overveje medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund? Det er vel svært at se grundene til ikke at være medlem.....
E-mail:
Skrevet af Jens Sørensen, d. 06-09-2018
Hej

Jeg rapporterede en skarv der fiskede i Sønderup Å ved Skivum Krat 16 august i år til Danmarks Sportsfiskerforbund, og jeg fik et pænt svar tilbage fra Kaare Manniche Ebert:

From: Kaare Manniche Ebert [mailto:kme@sportsfiskerforbundet.dk]
Sent: 22. august 2018 12:27
To: Jens S. Sørensen <jss@lyngsoesystems.com>
Subject: SV: Skarv observeret i ferskvand

Kære Jens – tak for observationen. Vi registrerer ikke mere – de fugle er jo overalt…

Jeg vil anbefale, at din forening ansøger om reguleringstilladelse, så I kan få den og dens artsfæller væk fra jeres fine å.

Jeg hjælper gerne med rådgivning.

Knæk og bræk!


Bedste hilsner

Kaare Manniche Ebert
Fiskebiolog
Danmarks Sportsfiskerforbund
Telefon 7622 7073
Mobil 4097 1492

Følg kampagnen: http://sportsfiskeren.dk/beskyt


Er der andre der har observeret skarv der fisker, og er det noget vi skal gå videre med?
Kaare skriver jo at han gerne bidrager med råd og vejledning.
E-mail:
Skrevet af Hans Ole P. (HOP), d. 05-09-2018
Hej Fiskekammerater.
Som i alle er bekendt med har der været sæler op til flere gange i vores vandløb.
Hvis i observerer sælen er det ekstrem vigtig i indberetter dette.
Indberetningen skal ske på linket.
https://limfjordsraadet.dk/projekter/
saelobservationer/

Skrevet af Svend, d. 21-08-2018
Så har vi rundet 306400 besøgende på hvores hjemme side ,Ca 500 besøgende om ugen må siges og være ret pænt.
Skrevet af Karen, d. 26-07-2018
Søren og Hans Ole har ryddet parkeringspladserne ved Kalkværksbroen og Betonbroen. Så nu er der ikke så stor risiko for at man antænder det tørre græs med en varm katalysator.
Derudover har vi haft 2 arbejdsdage ved åen den 10. juni og den 30. juni
Skrevet af Stig , d. 02-07-2018
Hej Jørgen
Jeg fik 2 på 42 og 54 cm d. 11/12 juni.
Siden har det for mig været badevejr, og
ikke fiskeri.
Mvh. Stig
Skrevet af Jørgen Stefansen, d. 30-06-2018
Hej alle
Jeg spejder ivrigt efter rapporter om nystegne havørreder. Indtil nu forgæves. Er der virkelig ingen, der har fanget noget?
Mvh JS
E-mail:
Skrevet af Hans-Knud, d. 08-04-2018
Temperaturen i åen kravler langsomt opad.
Jeg har denne morgen målt 7 grader ved Vindmotoren.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 18-10-2017
Hej
Har fundet et blink (stripper patent 12g.
hængte i et træ ved kalkværksbroen.
Kontakt mig hvis du genkender blinket.
Skrevet af Svend, d. 21-06-2017
Hvor har hun købt dem henne
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 21-06-2017
Hej Svend
De er kommet, du skal bare fange dem, Karen tog 3 i dag, den største 54/1,6 kg.
Skrevet af Svend, d. 13-06-2017
Hvor bliver fiskene af ???????.
Skrevet af Hans-Knud., d. 18-05-2017
Nu er smoltene på vej mod fjorden.
De kan ses som små "plop" i overfladen af åen. Og nu kommer snart de med længsel imødesete opgangsfisk. HURRA!
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE