Forum

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Jesper, d. 17-01-2022
Hej alle

Der har jo tidligere været skrevet her på siden om fiskeriet efter grønlændere; for og imod.
Som Karen skrev ud allerede i primo november, er den diskussion jo effektivt slut, da det lovmæssigt nu er sådan at havørreder er fredet i ferskvand indtil 1. marts. Dermed er åen lukket for fiskeri indtil 1. marts. Blot en venlig påmindelse.
Uden at sammenholde det i øvrigt, så håber jeg at fiskeriet bliver bedre i 2022 end i det katastrofalt ringe 2021. Jeg så flere skarver, fiskehejrer og sæler end jeg så havørreder.
Midt på sommeren mødte jeg en åmand fra Aalborg Kommune, der gik hele åen igennem (bogstavligt talt, for han vadede hele vejen fra Vegger til sammenløbet) og han sagde, at han nærmest ingen fisk så, heller ikke mindre hvilket var særligt katastrofalt og langt fra tidligere år.
I den forbindelse er jeg nysgerrig på, om der er indhentet tilladelse til regulering af skarv og om der er lavet aftale med nogle jægere, så det kan effektueres. Der var tale om det for et par år siden, men jeg har aldrig i referater eller andet hørt om den videre udvikling.
Og hvad med elfiskeriet, der stoppede for nogle år siden. Tilsyneladende stoppede det, fordi Peter Holm ikke længere ville lave yngel, men der findes jo andre, der kan (og som andre foreninger har fundet). Hvorfor er elfiskeriet stoppet?
E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 29-09-2021
Hej Alle
Vær opmærksom på en vædder der går på det første stykke opstrøms veggerbroen.
Der er før gjort opmærksom på dette, men da den har været i lag med en å mand, får i lige endnu en advarsel.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 04-09-2021
Til orientering
Broen kan benyttes med forsigtighed, den har set sådan ud de sidste 5-6 år.
Det er selvfølgelig på eget ansvar.
Skrevet af Søren Dalager, d. 04-09-2021
Til orientering, så har Naturstyrelsen lukket træbroen over åen ved Højris grundet forfalden stand. Det vides ikke hvornår den åbner igen… Det betyder i praksis at det er svært at komme over og fiske på Højris stykket, når man parkerer på “standardstedet”.
Skrevet af Svend, d. 08-08-2021
Lige til oringtering så ligger der et et link til Limfjordsraadet under sider
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 29-07-2021
Hej Alle
Der er desværre observeret sæl i Sønderup Å d. 29/7 kl. ca.6,30.ved beton broen, er indberettet.
Hvis der observeres sæler bedes I venligst indberette dette, gerne med foto hvis det er muligt, benyt det medfølgende link.
https://limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/
E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 26-07-2021
Hej
Grundet det tørre vejr er P pladsen ved kalkværksbroen nu blevet slået, så vi forhåbentlig undgår selvantændelse fra en varm bil.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 17-07-2021
Hej
Så blev det igen til arbejdsdag ved åen, en dejlig "varm" fornøjelse, så de efterfølgende kolde drikkevare kom på et "tørt" sted.
E-mail:
Skrevet af Stig Jensen , d. 06-07-2021
Jeg vil anbefale forsigtig omgang med vædderen, der går i indhegningen lige opstrøms Vegger bro.
Det smukke dyr er temmelig agressivt, og er ikke modtageligt for fornuft; hvilket jeg ved af egen erfaring.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 05-07-2021
Hej
Arbejdsdag d. 4/7. ved Sønderup Å.
Vi fik hermed afviklet arbejdsdagen d. 4/7.
Dagen startede kl. 9 med morgenkaffe ved Højris, hvor der blev lagt en slagplan.
Ander - Zacho-Torben-Karen- HOP. deltog i arbejdet, og vi svedte alle brav, men der blev lavet et flot stykke arbejde, men vi blev desværre ikke helt færdig,
Det var nogle rigtig hyggelige timer og Karen servicerede os med div. drikke samt en god frokost som blev indtaget på plænen i Skivum Krat
E-mail:
Skrevet af Karen Rovsing, d. 03-07-2021
Hej Fiskekammerat
Vi har arbejdsdag i morgen søndag den 4. juli og havde de folk vi skulle bruge. Men der kom flere afbud; Så derfor vi jeg spørge om ikke der er nogle medlemmer (der selv har en buskrydder) som kunne tænke sig at hjælpe, når vi igen bliver nødt til at have en arbejdsdag. Vi planlægger at det skal foregå midt i juli på en lørdag eller en søndag. Meld Jer til undertegnede. På forhånd tak.
E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 01-07-2021
Hej
Så har bæveren igen været på spil i Skivum krat 2 steder.
Der er givet besked til Rebild kommune som efterfølgende vil sørge for at fjerne træerne.
på vegne af Vandplejeudvalget.
Hans Ole Pedersen
E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 10-06-2021
Hej Fiskekammerater.
I forbindelse med der har været registreret sejlads/paddel surfere på Sønderup Å kan vi fra Vandplejeudvalget melde ud at ifølge:
Sejlregulativer for amtsvandløb (nr.101,113,134) teknik og miljø -naturkontoret- d.15/09 2006,
Det er IKKE tilladt at sejle/paddel/surfe på strækningen 295m oven for tilløb af Mosbækken
(gl. Viborgvej) (st.23.290 m) til udløb i Halkær Åen (st. 0).
På Vandplejeudvalgets vegne: Hans Ole Pedersen.
E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 05-04-2021
Hej Jan
Ja stykket ser lovende ud, og til orientering har der været gydende fisk i mosbækken.
Vedrørende parkering er det netop det området ved broen vi må parkere. Det er markeret på kortet.
Skrevet af Jan Vinther Sørensen, d. 30-03-2021
Calle og jeg var på en lille vandring i torsdags uden medbragt grej - primært for at "kigge" på det nye stykke oppe ved Mosbækken!
Dét stykke ser yderst lovende ud! Og vi glæder os allerede til at kigge det nærmere an med grejet rigget til! Godt arbejde af bestyrelsen!
Billedet: gammel kampestens kreaturbro ved mosbækken. Vi parkerede dér. Var lidt i tvivl om, hvor den officielle p-plads er aftalt på stykket?
E-mail:
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE